Araç Sigortaları


Zorunlu Trafik Sigortası

Sigorta şirketi ve/veya sigorta acentesi tarafından düzenlenen bir poliçede tanımlanan motorlu taşıt aracının poliçede belirtilen süre içinde motorlu taşıtın yol üzerinde kullanılması sonucu veya nedeniyle herhangi bir kişinin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile ilgili olarak doğacak herhangi bir yükümlülüğü, acil tıbbi tedavi masraflarının ödenmesiyle ilgili yükümlülüğü ve mala yapılan zararla ilgili yükümlülüğü kapsar.


Kasko Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Teminatlar;

  • Aracın her türlü motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
  • Aracın yanması
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi için sadece çarpma-çarpışma ve yanma teminatları geçerlidir
  • Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.5. Maddesinin 9’uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminat kapsamındadırAnahtar Kaybı

Sigortalanan aracın anahtarlarının çalınması veya kaybolması sonucunda aracın güvenliğini sağlamak için merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi, alarm ve/veya immobilizer sisteminin yeniden kodlanması masrafları poliçede belirtilen araç sigorta bedelinin %1 oranına tekabül eden rakam kadar teminata dahildir.


Anahtar ile Araç Çalınması

Sigortalanan araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar poliçedeki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.


Kemirgen ve Diğer Hayvanların Vereceği Zararlar

Sigortalanan araca, kemirgen ve diğer hayvanların vereceği hasarlar sigorta teminatına dahildir.


Oto Asistans Hizmetleri

Çekici Hizmeti: Arıza veya kaza halinde çekici hizmeti verilmektedir. 444 0 637 numaralı telefondan çekici talebinde bulunabilirsiniz. Bu hizmet 10 yaşın üzeri araçlarda yılda sadece bir kez, 10 yaş ve altı araçlarda azami 3 kez kullandırılır.

İkame Araç Hizmeti: Kaza halinde ve 48 saati aşan onarımlarda eksperin onayladığı veya servisin bildirdiği ve Şirketin onayladığı onarım süresini aşmamak üzere olay başına 10 gün ve yılda azami 2 kez olmak üzere ikame araç sağlanacaktır.


Mini Onarım Hizmeti

Sigortalının hasarsızlığını etkilemeden, küçük çaplı hasarlarda dosya açılmadan verilen hizmetdir.
“Near East Mini Onarım Hizmeti” tanımları ve yıllık adetsel limitleri aşağıdaki tablodaki gibidir;

Hizmet GruplarıOnarım Hizmeti TanımıAdet/Yıl
1“Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme” (DR)4
“Boya Tamiri, (Mini Yama)” (PR)
2“Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” (PDR)8
“İç Döşeme Tamiri” (IR)
“Ön Cam Tamiri” (WR)
3“Leke Çıkarma” (SR)2
4“Alüminyum Su ve Klima Radyatörü Onarımı” (RS)1
5“Plastik Tampon Tamiri” (BR)Limitsiz

Mini onarım hizmetini verileceği araç tipleri:

  • Binek otomobiller, (Rent a Car araçlar dahil, Taksiler hariç olacak şekilde)
  • SUV (4X4) arazi araçları
  • Panel van, minibüs ve kamyonet tipi hafif ticari araçlar (2.500 Kg Azami Yüklü Ağırlığa kadar)

Sigortalılarımız 7/24 Çağrı Merkezimizi arayıp hasar anında neler yapılması gerektiği ve hangi evraklara ihtiyaç olduğu bilgisini alabilirler.

Hasar Destek

+90 392 444 0 637 Numaralı hasar destek hattından veya Genel Müdürlük Hasar Birimi'nden bilgi alınabilir.Kasko Sigortası ile, poliçede ücretsiz olarak verilen mini onarım teminatı ile küçük ölçekli hasarlarınızı hasarsızlığınız bozulmadan tamir ettirebileceksiniz.

Kasko Sigortası ile, kemirgen hayvanların aracınız aksamına verebileceği zararlarda poliçeniz kapsamına dahildir.

Kasko Sigortası ile, poliçeniz “any driver” olup, geçerli ehliyete sahip olan ve izin verdiğiniz herkesin kullanımı esnasındaki hasarlar teminata dahildir.