havacılık_sigortaları


Havacılık alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların işlettiği uçak, helikopter, balon vb. araçlara, uçuş esnasında, iniş, kalkış ya da yer değiştirmek için pist üzerinde hareket ederken (taksi hali) veya hareketsiz bulunduğu sırada meydana gelebilecek ani ve beklenmedik olaylardan kaynaklanan hasarları karşılayan sigorta ürünüdür. Bunun yanı sıra uçuş esnasında personel hatasından kaynaklanan problem veya beklenmedik kazaların sonucunda ortaya çıkan hasarların sorumluluk riskini de karşılamaktadır. Yine havaalanı işleticisinin, bu sıfatıyla üstlendiği tüm riskler de havacılık sigortaları kapsamında güvence altına alınabilir.


Uçak Tekne (Gövde) Sigortaları

Gövde sigortaları, havacılık alanında en sık talep edilen ve hava taşıtları poliçesinin ana teminatı olan sigorta çeşitlerinden biridir. Hava taşıtları tekne sigortaları olarak da anılan bu poliçe, uçak, helikopter, balon gibi hava araçlarının, uçuş esnasında, iniş, kalkış ya da yer değiştirme için pist üzerinde hareket ederken (taksi hali) ya da durduğu sırada meydana gelebilecek ani ve beklenmedik durumlardan kaynaklanan hasarları kapsar. Bu sigortayı hava taşıtının sahibi, kiracısı, işleten veya kullanım hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumlar yaptırabilirler.


Hava Taşıtları Sorumluluk Sigortası

İşleticinin yasal olarak sorumlu olduğu ve hava taşıtının işletilmesinden doğan ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda oluşan, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararlar karşısında sigortalıya düşecek yasal sorumluluk temin edilmektedir.


  • Yolcu sorumluluk sigortaları: Uçuş esnasında oluşabilecek kaza durumlarında, ölüm ya da yaralanma halinde işletenin yasal sorumlulukları kapsamındaki zararı karşılanır.
  • Yük ve posta sorumluluk sigortaları: Uçakla nakledilen tüm yük ve postalarda, uçuş sırasında oluşabilecek maddi hasarlar karşılanır.


Havaalanı İşletici Sorumluluk Sigortası

Havaalanlarında hasara neden olan her olay havaalanı işleteninin sorumluluğunu doğurmaktadır. Bu poliçe, havaalanı işleteninin sorumluluklarından doğan hasarı karşılamaktadır.


Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu ve/veya uçuş personeli koltuk ferdi kaza sigortası: Uçağın hareket anından, tamamen tahliye edildiği ana kadar (bütün yolculuk boyunca) yolcular veya personelin, kalıcı sakatlık ile sonuçlandığı veya hayatını kaybettiği durumlarda ödenmesi gerekli tazminatı karşılar.