sss


Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır, karşı tarafa verilen zararları karşılamaz.

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesinde sigortalı aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanır.

Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve primi ödenmek kaydıyla poliçedeki teminatlar arasına ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde ‘’Asistans’’ ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminat var demektir. Yani tüm şirketlerin kasko poliçelerinde bu teminat olmayabilir, sigortalının talebine göre değişmektedir.

Kasko poliçeleri kasko genel şartları uyarınca düzenlenmektedir. Bu genel şartlara göre kasko teminatında verilmesi zorunlu teminatlar, isteğe bağlı olarak eklenebilecek teminatlar, bir de verilmesi mümkün olmayan teminatlar vardır. Ayrıca poliçeye özel şartlar ve muafiyetler de konularak çok farklı kasko poliçeleri düzenlenebilir. Kısaca temelde aynı teminatları verseler de her şirketin düzenlediği poliçelerde teminatlar, özel şart ve uygulamalar ile muafiyetler bakımından çok büyük farklılıklar olabilmektedir.

Sigortacılıkta Full Kasko denildiğinde tam kasko ifadesi kast edilmekte ise de sigortalılar nezdinde full kasko ifadesi sigortalı araç hangi sebeple, hangi koşullarla bir zarara uğramış olursa olsun, tüm zararın eksiksiz şekilde karşılanacağı bir sigorta şeklinde algılanmaktadır. Oysa kasko poliçesi de diğer sigorta türleri gibi sadece poliçe üzerinde yazılı olan teminatlar kapsamında oluşan hasarları, yine poliçede yazılı koşullar çerçevesinde tazmin eden bir sigorta türüdür. Dolayısıyla müşterilerin nezdinde yanlış bir algılamaya neden olduğundan full kasko ifadesinin kullanılması uygun olmamaktadır.

Acentelerimizden, Near East Bank şubelerinden veya şirket merkezimizden sigorta teklifi alabilir, poliçenizi düzenletebilirsiniz.

Kasko sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Bununla birlikte, kasko sigortası sigortalının kendi aracına çarpma, çarpışma, yanma vb ani ve harici etkiler sonucunda oluşan zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü olup özellikle yüksek tutarlı hasarlarda sigortalının finansal açıdan ciddi zararlar görmesini engeller. Buna ek olarak kaza dışındaki bazı durumlarda da yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, acil yardım hizmeti sağlanması gibi bir takım faydalar sunar. Bu açıdan her araç sahibinin kasko sigortası yaptırmasında büyük fayda vardır.

Kasko Sigortası, sigortalı aracın kendisine gelebilecek zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü iken Trafik Sigortası sigortalı aracın kusurlu olarak 3.şahısların beden veya mallarına verebileceği zararlara teminat sağlar. Kasko sigortası isteğe bağlı olarak, trafik sigortası ise kanunen zorunlu olarak yaptırılması gereken poliçelerdir.

Kasko primini sigortalının yaşı, aracın rayiç değeri, istenen ek teminatlar, aracın kullanım tarzı, muafiyetler gibi özellikler belirlemektedir. Primi etkileyen en önemli özelliklerden birisi de sigortalının hasar geçmişi olup, hasarsız bir geçmişe sahip sigortalıların primi, böyle olmayanlara göre çok daha uygun çıkabilmektedir. Yani ne kadar az hasar yaparsanız, o kadar az sigorta primi ödersiniz.