En yaygın sigorta ürünleri olan Trafik ve Kasko Sigortaları, Near East Sigorta güvencesiyle araç sahiplerine sunuluyor!

Kategori: Haberler | Yayın Tarihi: 2021-04-22 08:52:13


Kasko, trafik, iş yeri paket, konut paket gibi ürünlerin yanı sıra Doktor Sorumluluk gibi özel poliçelerle, konut poliçelerinde yeni değer teminatı gibi farklı anlayışlarla, mobil uygulama gibi çağdaş erişim imkanlarıyla sigortacılık sektörüne...


En yaygın sigorta ürünleri olan Trafik ve Kasko Sigortaları, Near East Sigorta güvencesiyle araç sahiplerine sunuluyor!

En yaygın sigorta ürünleri olan Trafik ve Kasko Sigortaları, Near East Sigorta güvencesiyle araç sahiplerine sunuluyor!


Kasko, trafik, iş yeri paket, konut paket gibi ürünlerin yanı sıra Doktor Sorumluluk gibi özel poliçelerle, konut poliçelerinde yeni değer teminatı gibi farklı anlayışlarla, mobil uygulama gibi çağdaş erişim imkanlarıyla sigortacılık sektörüne yenilik ve dinamizm getirerek sektörün güvenilen, yenilikçi ve öncü şirketi olma hedefiyle faaliyetlerine devam eden Near East Sigorta, Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası ürünleri ile sigortalılarına güvence sunarak, önemli avantajlar sağlıyor.

Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada sigorta ürünleri arasında en iyi bilinen Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası sigortalıların en çok tercih ettiği iki üründür.

Yaygın ismi ile “3rd Party” olarak bilinen ve ülkemizde resmi adı “Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası” olan trafik sigortası; poliçede belirtilen motorlu taşıtın, yine poliçede belirtilen süre içinde yol üzerinde kullanılması sonucu herhangi bir kişinin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile ilgili olarak doğacak herhangi bir yükümlülüğü, acil tıbbi tedavi masrafları ile maddi zararları karşılıyor. Bu bakımdan Trafik Sigortası, sigortalının aracını değil, sigortalının aracının karşı tarafa vereceği maddi veya bedeni zararları karşılamaktadır.

“Karayollarında hareket eden tüm sürücülere güvence sağlayan sigorta: Trafik Sigortası”

Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, trafik sigortaları ile ilgili önemli bilgiler aktardı: “Trafik Sigortası isteğe bağlı değil, yasal olarak zorunlu bir sigorta olarak karayollarında hareket eden tüm sürücülere güvence sağlar. Bu sigortaya dair tüm şartlar ile sağlanan maddi ve bedeni tazminat limitleri yasa ile belirlendiği için, tüm sigorta şirketlerinde olduğu gibi şirketimizin düzenlediği poliçeler de aynı şartlar ve tazminat limitleri ile düzenlenmektedir.

Kapsam dışı hususlar ise bu sigorta hakkında az bilinen önemli noktaları oluşturuyor. Bunlarda biri; trafik sigortası aracın karayolları yasasında tanımlanan yol üzerinde kullanılması sonucu 3. şahıslarda oluşan zararları tazmin ettiğinden, karayolu olarak tanımlanmayan yerlerde oluşan hasarların bu sigorta kapsamına girmemesi. Bir diğeri ise, sigortalının meydana gelen kazada kusurlu olması, yani oluşan hasarda sigortalı kusurlu değilse bu sigorta yine devreye girmiyor. Bu nedenle, Trafik Sigortalarında meydana gelen bir kazada kusurun kimde olduğunun tespiti gerekiyor.”

En yaygın isteğe bağlı sigorta ürünü: Kasko Sigortası

Kasko sigortası ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarının aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. Aracın her türlü motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, gerek hareket, gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi nedenler kasko teminatına dahil ediliyor. Sayılanların dışındaki nedenlerden kaynaklanan zararlar ise kasko teminatına dahil olmuyor. Bununla birlikte; grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri, terör, sabotaj, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, sel ve su baskını, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ve benzeri bazı riskler, uygulamada poliçe kapsamına otomatik olarak alınmakta iseler de genel şartlara göre sigortalının talebine bağlı olarak poliçe kapsamına dahil edilebiliyor.

Kasko Sigortası hakkında bilinen yanlış algıların özellikle altını çizen Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, “Sigortalılar arasında çokça kullanılan “Full Kasko” ifadesinden olabildiğince kaçınmak gerektiğini ifade etmek isterim. Zira bu ifade; sebebi ne olursa olsun sigortalı araçta oluşan her türlü hasarın poliçe kapsamında olacağı yönünde yanlış bir algı oluşturmaktadır. Oysa Kasko Sigortası sadece poliçede belirtilen sayılı teminatlar kapsamında bir koruma sağlayıp, araçta zamanla oluşan, beklenen, aşınma, yıpranma, çürüme, solma gibi çok sayıda riske teminat vermediği gibi, arıza sonucu araçta oluşan zararlara da teminat vermemektedir.” dedi.

Ayrıca Ertürk, Trafik sigortasından farklı olarak kasko sigortası karşı tarafa verilen zararlara değil, sigortalının kendi aracının uğrayacağı zararlara teminat veren, zorunlu olmayıp isteğe bağlı düzenlenen bir sigorta ürünü olduğunun altını çizdi.

Kasko Sigortası’nda prim ödemelerine ilişkin de birkaç önemli hususu vurgulayan Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk; “Kasko Sigortası’nda primin tamamının veya peşinatının poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Primin tamamı veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu, dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz. Benzer durum ara taksitler için de geçerlidir. Bu nedenle primin zamanında ödenmesi kesinlikle ihmal edilmemelidir.” dedi.

Ayrıca; “Ülkemizde kasko poliçeleri genellikle “Any Driver” denilen, yani izni ve yeterli ehliyeti olan herkesin kullanımındaki hasarlara teminat verecek şekilde düzenlenir. Buna karşın poliçe “Name Driver”, yani sadece poliçede adı yazan kişinin kullanımındaki hasarlara teminat verecek şekilde düzenlenmişse çok dikkatli olunmalıdır, zira poliçede ismi yazan kişinin dışındaki herhangi bir kişinin kullanımı esnasında oluşan hasarlar teminat dışı kalmaktadır. Sadece primin biraz daha düşük çıkması maksadıyla “Name Driver” poliçe düzenlettiği için oluşan büyük ölçekli hasarlarda teminatsız kalan sigortalılara maalesef rastlanmaktadır.” ifadelerini ekledi.

Sigortalıların en çok üzerinde durduğu konulardan biri de, kasko poliçe primindeki %40’a varan hasarsızlık indirimi. Hasarsızlık indirimi, poliçe süresince hasar talebinde bulunulmaması durumunda, poliçe yenilemesinde devreye giren bir indirim şekli. Sigortalı hasar yapmadığı yıldan sonraki yıl %10 dan başlayıp en son %40’a kadar hasarsızlık indirimi alıyor. Tek bir hasarda dahi bu indirim kaybedileceğinden, küçük hasarlarda bu zararın sigorta şirketine yansıtılmayıp hasarsızlık indirim hakkının kaybedilmemesi bu nedenle çok önemli.

Near East Sigorta Mini Onarım Hizmeti

Near East Sigorta, Kasko Sigortası’nda özel bir teminat olan Mini Onarım Hizmeti’ni poliçelerine ekleyerek, aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen küçük sıyrık, çizik, göçük ve vuruk gibi hasarları, poliçede yazılı şartlar ve limitlerle özel anlaşmalı servislerde tamir edilmesini sağlayarak, hasarsızlık indirimini koruyup, hasar dosyası açılmadan hasarın giderilmesini sağlıyor.

Near East Sigorta profesyonel ekipleri, anlaşmalı kurumları ve geniş hizmet ağı ile sigortalısının her an yanında olan bir şirket olarak, kurulduğu günden bugüne ülkemizde sigorta ürünlerini kolay anlaşılabilir ve erişilebilir hale getirmek misyonu ile hizmetlerine devam ediyor.

Trafik ve Kasko Sigortalarında önemli bir portföye sahip Near East Sigorta; müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli teknolojik gelişmeleri de yakın zamanda devreye alacak.

Konu hakkında önemli bir açıklamada bulunan Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, “Buradan özellikle bir müjdeyi vermek istiyorum. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafeyi korumanın çok önemli olduğunun bilinciyle, sigortalılarımıza yakında devreye alacağımız mobil uygulama üzerinden tüm sigorta işlemlerini cep telefonlarından istedikleri yerde ve zamanda yapabilmelerine, hatta kendi poliçelerini kendilerinin üretebilmelerine olanak sağlayacağız.” dedi.

“Hayatımızın her anında sahip olduğumuz tüm değerleri tehdit eden, yok eden veya zarar veren çok sayıda riskle yaşadığımız gerçeğinden hareketle, başta Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası olmak üzere, sahip olduğumuz tüm değerleri sigorta güvencesi altına alalım. Zira belirtilen riskleri azaltmaya çalışsak da maalesef yok edemiyoruz.” –Cengiz Ertürk