yangin


Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Ana teminat olan yangın, yıldırım ve infilakın yanı sıra insan ve doğa kaynaklı çok sayıda teminat da isteğe bağlı olarak verilmektedir.

Konut Paket Sigortası

Konutlarda meydana gelebilecek olan Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin altına alınır.

Teminatlar

Bina (Yangın), Eşya (Yangın),Deprem, Yangın Mali Sorumluluk, GLKHHKNHTERÖR, Sel Su Baskını, Dahili Su, Fırtına, Duman, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Cam Kırılması, Hırsızlık, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Dolu, Enkaz Kaldırma Masrafları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet, Çalışanların Emniyeti Suistimali, Ferdi Kaza, Kira Kaybı, İkametgah Değişikliği Masrafları, İzolasyon Eksikliği, ECS’na Bağlı Gıda Bozulması, Kiracılar için Boya Badana vb. Dekorasyon Masrafları.

Yeni Değer Uygulaması

“Bina” ve “Ev Eşyası” için ödenecek tazminatın hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan yeni ikame bedeli (yeni değer) esas alınacaktır. Yani konut binanız ve eşyanız yeni ikame bedeli üzerinden teminat altına alınacak, bir hasar durumunda da yeni ikame değeri üzerinden tazminat ödenecektir. Bu uygulamanın poliçelerde olmaması halinde, hasarlarda eskime kesintisi yapılmaktadır.

İş Yeri Paket Sigortası

İş yerlerinde meydana gelebilecek Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Fırtına, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık, Yer Kayması, Yangın Mali Sorumluluk, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Kira Kaybı, Alternatif İşyeri Masrafları, İş Durması, Enkaz Kaldırma Masrafları, Deprem, Cam Kırılması , Elektronik Cihaz, Makine Kırılması ,Makina Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3. Şahıs Sorumluluk, Dolu, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, Izolasyon Masrafları.


Eczane Paket Sigortası

Near East Eczane Paket Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleri yanı sıra insan ve doğa kaynaklı çok sayıda risk ile eczacılık faaliyetine özgü riskleri karşılamaya yönelik özel teminatlar tek bir poliçe ile verilmektedir.

Teminatlar

Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, Dahili su, Fırtına, Duman, Yer kayması, Kara/hava/deniz taşıtları çarpması, Sel, su baskını, Dolu, İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su hasarları, Enkaz kaldırma masrafları, İş durması, Alternatif eczane değişikliği masrafları, Kira kaybı, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, Deprem, Bina sabit tesisat hırsızlık, Nakit para ve kıymetli evrak, Taşınan para, Emniyeti suiistimal, Yangın mali sorumluluğu, Cam ve reklam panosu kırılması, Makine kırılması, Soğutucu Cihazlarda Saklanan İlaç Bozulması, Elektronik cihaz, İşveren sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Üçüncü şahıs sorumluluk, Ferdi kaza, Çalışanlara ait özel eşyalar, Duvara monte raf devrilmesi teminatı, Reçete ve ilaç kupürleri teminatı, Nöbet teminatı.

NES Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Reçete ve İlaç Kupürleri Teminatı

Sigortalı eczane tarafından satışı yapılmış olup, ilgili kurum kayıtlarına girilerek tahsil için gönderilmek üzere bekletilen reçeteler, ekleri ve ekli bulunan ilaç kupürleri poliçe de belirtilen teminatlar ile koruma altındadır.

Mesleki Sorumluluk

Sigortalı, ruhsat sahibi eczacının ve sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu sigortalı yerde resmen çalışanların, sigorta süresi içinde, sigortalı işyerinde icra ettikleri mesleki faaliyetlerindeki hataları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha da ağırlaşması veya ölümleri nedeni ile üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek, manevi olanlar da dahil olmak üzere, zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat altına alınmıştır.

Soğutucu Cihazlarda Saklanan İlaç Bozulması

Poliçe kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu sigortalı eczanede bulunan soğutucu cihazlarda saklanan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin sigortalı tarafından alınan tüm önlemlere rağmen bozulmasının önlenememesi ve bozulması durumunu temin eder.

Duvara Monte Raf Devrilmesi

Sigorta konusu eczanede duvara monte edilmiş rafların devrilmesi sonucu, ilaç emtiasında meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır.

Nöbet teminatı

Nöbet günlerinde yoğun talebe hazırlıklı olmak için normalden fazla ilaç stoklayan eczanelerde bir hasar olması durumunda, nöbetin olduğu günden bir önceki öğlen 12’den itibaren 72 saat içerisinde poliçe kapsamında meydana gelen hasarlarda eksik sigorta uygulanmayacaktır.

Konut Paket Sigortası ile, bina ve eşyalarınız yeni değerinden sigortalanır, hasar olursa yeni değeri üzerinden ödeme yapılır. Yani eskime veya amortisman kesintisi yapılmaz.

Konut Paket Sigortası ile, dahili su ile beraber izolasyon eksikliğinden kaynaklanan hasarlarınız da ödenir.

İş yeri Paket Sigortası ile, iş yerinizde oluşan bir hasarın komşularınıza sirayet etmesinden kaynaklanan zararlar da poliçeniz kapsamında ödenir.