yangin


Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Ana teminat olan yangın, yıldırım ve infilakın yanı sıra insan ve doğa kaynaklı çok sayıda teminat da isteğe bağlı olarak verilmektedir.

Konut Paket Sigortası

Konutlarda meydana gelebilecek olan Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin altına alınır.

Teminatlar

Bina (Yangın), Eşya (Yangın),Deprem, Yangın Mali Sorumluluk, GLKHHKNHTERÖR, Sel Su Baskını, Dahili Su, Fırtına, Duman, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Cam Kırılması, Hırsızlık, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Dolu, Enkaz Kaldırma Masrafları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet, Çalışanların Emniyeti Suistimali, Ferdi Kaza, Kira Kaybı, İkametgah Değişikliği Masrafları, İzolasyon Eksikliği, ECS’na Bağlı Gıda Bozulması, Kiracılar için Boya Badana vb. Dekorasyon Masrafları.

Yeni Değer Uygulaması

“Bina” ve “Ev Eşyası” için ödenecek tazminatın hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan yeni ikame bedeli (yeni değer) esas alınacaktır. Yani konut binanız ve eşyanız yeni ikame bedeli üzerinden teminat altına alınacak, bir hasar durumunda da yeni ikame değeri üzerinden tazminat ödenecektir. Bu uygulamanın poliçelerde olmaması halinde, hasarlarda eskime kesintisi yapılmaktadır.

İş Yeri Paket Sigortası

İş yerlerinde meydana gelebilecek Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Fırtına, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık, Yer Kayması, Yangın Mali Sorumluluk, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Kira Kaybı, Alternatif İşyeri Masrafları, İş Durması, Enkaz Kaldırma Masrafları, Deprem, Cam Kırılması , Elektronik Cihaz, Makine Kırılması ,Makina Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3. Şahıs Sorumluluk, Dolu, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, Izolasyon Masrafları.






Konut Paket Sigortası ile, bina ve eşyalarınız yeni değerinden sigortalanır, hasar olursa yeni değeri üzerinden ödeme yapılır. Yani eskime veya amortisman kesintisi yapılmaz.

Konut Paket Sigortası ile, dahili su ile beraber izolasyon eksikliğinden kaynaklanan hasarlarınız da ödenir.

İş yeri Paket Sigortası ile, iş yerinizde oluşan bir hasarın komşularınıza sirayet etmesinden kaynaklanan zararlar da poliçeniz kapsamında ödenir.