Anasayfa Ürünler

3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder. Buna ilave olarak zarara uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını da karşılamaktadır. Sorumluluk, poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir. Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.