Anasayfa Ürünler

İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası

İş yerlerinde meydana gelebilecek Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Fırtına, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık, Yer Kayması, Yangın Mali Sorumluluk, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Kira Kaybı, Alternatif İşyeri Masrafları, İş Durması, Enkaz Kaldırma Masrafları, Deprem, Cam Kırılması , Elektronik Cihaz, Makine Kırılması ,Makina Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3. Şahıs Sorumluluk, Dolu, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, Izolasyon Masrafları.


SİGORTALI ADAYI

*Gerçek kişi değil ise doldurulacaktır.

ADRES BİLGİLERİ

Serbest Adres (Sadece, aşağıdaki kısımlara UYMAYAN ADRES BİLGİLERİ yazılacaktır.)


Near East grup çalışanı ise,

SİGORTA KONUSUNUN ADRESİ

Serbest Adres (Sadece, aşağıdaki kısımlara UYMAYAN ADRES BİLGİLERİ yazılacaktır.)SİGORTALANAN BİRİMİN

(tersane, sera, boş bina şeklinde belirtiniz.)
(büro, bakkal, kuaför, marngozhane vb... şeklinde belirtiniz.)
İşletme çatısında/bahçe sınırları içinde elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik güneş enerji paneli/santrali var mı?

ÖZEL UYGULAMALAR

Enflasyon Endeksi Uygulaması : Var Oranı Açık Sahadaolan Emtia

TEMİNAT KAPSAMINDAKİ DEĞERLER

Bina
TL/
Makine, tesisat
TL/
Nakit para ve kıymetki evrak
TL/
Cam kırılması
TL/
Sigortalya ait emtla
TL/
Diğerleri
TL/
Demirbaşlar
TL/
Toplam sigorta bedeli
TL/

Verilen teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Havataşıtlarıçarpması
 • Yerkayması
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • kötü niyetli hareketler veterör
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri değişiklikleri masrafları
 • İş durması

 • İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

 • Deprem
 • Sel, su baskını
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Cam kırılması - aynalar dahil -
 • Makina kırılması nedeniyle gıda bozulması
 • Hırsızlık - Makine, tesisat, demirbaş, emtia ve diğer muhteviyat
 • Hırsızlık nakit para ve kıymetli evrak
 • Dolu
 • Makine kırılması (makine tesisat bedeli kadar)
 • Elektronik cihaz TL/
 • Taşınan para
 • Herbir seferde taşınan azami kıymet TL/
 • İşveren Sorumluluk Yıllık ve toplam tek limit TL/
 • 3. Şahıs Sorumluluk Yıllık ve toplam tek limit TL/
 • Emniyeti Suistimal Yıllık ve toplam tek limit TL/
 • Ferdi Kaza Limitleri :

 • SİGORTALANMASI İSTENİLEN BİNA VE MUHTEVİYAT BİLGİLERİ

  Son 5 yılda gerçekleşen yangın,suhasarı,hırsızlık vb. hasar var ise nedeni, tutarı ve sonrasında alınan önlemleri belirtiniz.

  Binanın,

  Sigorta konusu emtianın cinsi Sigorta konusu emtia - demirbaş kayıtları


  (Demirbaş kayıtları tutulmuyor ise, lütfen demirbaş listesini düzenleyerek, soru formuna iliştiriniz.)

  Beher katı ayıran tavanların yapı malzemesi Sigorta konusu kıymetlerin bulunduğu kat Sigorta konusu kıymetleri bulundurma şekli Binadaki koruma önlemleri


  SİGORTALANMASI İSTENİLEN BİNA VE MUHTEVİYAT BİLGİLERİ (DEVAM)

  Başka şirketten sigortası varsa;

  Beyanınıza istina den düzenlenecek poliçenizdeki teminatların kapsamı, hasar bildirim vetazminat esasları hakkındaki ayrıntılı bilgiler, poliçenizle birliktesize verilecek olan Genel şart, Özel şart, Kloz ve Bilgilendirme Formunda yer almaktadır. Dilerseniz bu bilgileri poliçenizi düzenlettirmeden önce de acentenizdenveya Near East Bank şubelerinden de edinebilirsiniz. Bu form, imzalanmasına rağmen teklif sahibi ve/veya sigortacı içinsigorta sözleşmesinin gerçekleşmesi açısından bağlayıcı olmayacaktır. Bu soru formunda beyan olunan değerlerin/bilgilerin doğru, tam ve gerçeğe uygun olduğunu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde sigorta sözleşmesinden doğan tüm haklarımdan peşinen vazgeçtiğimi kabul ve beyan ederim.  UYARI: Kredi kartı veya hesaben ödeme, ancak poliçe numarasını taşıyan Kredi Kartı veya Otomatik Ödeme Talimat Formu doldurulması halinde geçerlidir.