Anasayfa Ürünler

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konutlarda meydana gelebilecek olan Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile aşağıda belirtilen riskler sonucu meydana gelecek zararlar, poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Konut Paket Sigortası ile sigortalı en temel ve en çok ihtiyacı olan teminatları otomatik ve zorunlu olarak alır, deprem ve hırsızlık gibi teminatları da kendi isteğine göre poliçeye ekletip kapsamını genişletebilir.

Teminatlar

Yangın (Bina ve Eşya), Deprem, Yangın Mali Sorumluluk, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Sel-Su Baskını, Dahili Su, Fırtına, Duman, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Cam Kırılması, Hırsızlık, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Dolu, Enkaz Kaldırma Masrafları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet, Çalışanların Emniyeti Suistimali, Ferdi Kaza, Kira Kaybı, İkametgah Değişikliği Masrafları, İzolasyon Eksikliği, ECS’na Bağlı Gıda Bozulması, Kiracılar için Boya Badana vb. Dekorasyon Masrafları.

Yeni Değer Uygulaması

“Bina” ve “Ev Eşyası” için ödenecek tazminatın hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan yeni ikame bedeli (yeni değer) esas alınacaktır. Yani konut binanız ve eşyanız yeni ikame bedeli üzerinden teminat altına alınacak, bir hasar durumunda da yeni ikame değeri üzerinden tazminat ödenecektir. Bu uygulamanın poliçelerde olmaması halinde, hasarlarda eskime kesintisi yapılmaktadır.

Sigortalanacak Konutun Adresi

Önemli Not: Sigorta bedeli hesaplanırken arsa hariç binanın yeni inşa değeri,eşyanın da yeni (satın alma) değeri esas alınır.