Anasayfa Ürünler

Doktor Sorumluluk Sigortası

Doktor Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Sigortalının poliçede belirtilen tıp doktoru sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetler dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına ve bu taleplere ilişkin yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı Sigortalıya, poliçede belirtilen teminat limitine kadar poliçe şartları çerçevesinde teminat sağlıyor. Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalı tıp doktoru sıfatıyla mesleki hizmet verirken; sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir.