Anasayfa Kurumsal

Yönetim & Organizasyon

Yönetim & Organizasyon

Genel Müdür

Cengiz ERTÜRK'ün Mesajı

Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,
Şirketimiz, Ekim 2019 tarihi itibariyle Sigortacılık Ruhsat ve Lisans’ını alarak “sigorta sektöründe referans gösterilen, güvenilen ve tercih edilen bir şirket olmak” vizyonu ile Girne’de faaliyetine başlamıştır.

Büyük Near East ailesinin bir üyesi olmanın bizlere yüklediği “hep en iyisini yapma” hedefiyle, geniş ürün seçeneklerimizle, teknolojik yeniliklerimiz ve müşteriye daha yakın olma prensibiyle sigorta sektöründe referans gösterilen ve tercih edilen bir sigorta şirketi olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

Kasko, trafik, işyeri paket, konut paket gibi klasik ürünlerin yanı sıra Doktor Sorumluluk gibi özel poliçelerle, konut poliçelerinde yeni değer teminatı gibi farklı anlayışlarla, mobil uygulama gibi çağdaş erişim imkanlarıyla sigortacılık sektörüne yenilik ve dinamizm getirerek sektörün güvenilen, yenilikçi ve öncü şirketi olmak istiyoruz.

Bu hedefimize ulaşmak için tecrübeli, iyi eğitimli ve müşteri odaklı davranmayı kendisine şiar edinmiş bir ekip oluşturduk. Artan iş kapasitemize bağlı olarak genişleyecek bu ekip ile sigortalılarımıza hep yakın olup, hem iş ortaklarımıza, hem de müşterilerimize güven veren bir sigorta şirketi olacağız.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet GÜVENSOY'un Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız, Sevgili Çalışanlarımız ve Saygıdeğer Halkımız,

Near East Sigorta, güçlü kadrosu, kurumsal yapısı ve üst düzey hizmet anlayışıyla kasko, trafik, işyeri paket, konut paket gibi klasik ürünlerin yanı sıra, konut poliçelerinde yeni değer teminatı gibi sigorta uygulamalarıyla ve Doktor Sorumluluk Sigortası gibi özel poliçelerle, KKTC halkının tüm sigorta ihtiyaçlarına çözümler üretecek ve farklılık yaratacak ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Near East Sigorta, potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyerek, yenilikçi ve kaliteli ürünler oluşturmak ve doğru satışlar yapabilmek için satıcılarını yoğun ve sürekli bir eğitimden geçirerek gelişimlerini sağlamaya ve teknolojiden de en üst seviyede yararlanarak, geliştirilen ürün ve hizmetleri en kaliteli ve en verimli bir şekilde halkımıza sunmaya çalışmaktadır.

Near East Sigorta olarak, geniş ürün yelpazesi ve bankamız ile acentelerimizin de dağıtım gücünü kullanarak, sorumluluk bilinci içerisinde halkımızın refah ve mutluğu için değerlerinizin teminatı olmaya talibiz ve bunun için çalışmaktayız.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu

1960 yılında Baf’ta doğdu. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’ni bitirdi. Kasım 1985’te Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi olarak göreve başladı. Çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, 2004-2011 yıllarında Uzman Denetçi görevini yürüttü, 2011 yılında ise KKTC Meclisi tarafından Sayıştay üyeliğine seçildi.

5 yılı Sayıştay üyeliği olmak üzere yaklaşık 30 yıl Sayıştay’ın çeşitli kademelerinde önemli görevler yürüten (Mağusa Gümrük yolsuzluğu denetim ekibinde denetçi, Belediyelerin denetim ekipleri sorumlusu, Kıb-Tek sahte ve/veya hayali fatura düzenlenmesi suretiyle zimmete para geçirme denetiminde ekip sorumlusu, vb.) Ahmet Güvensoy 2015 yılının Temmuz ayında Yakın Doğu Topluluğu’ndan almış olduğu teklif üzerine kamu görevinden emekli oldu.

Temmuz 2015’ten itibaren Yakın Doğu Topluluğu’nda Mali ve Hukuki İşler Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Near East Hayat Ltd.’in kuruluş fikrinin ortaya çıkması ile birlikte tüm süreçlere katılmış olup, Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yürütmektedir.

1953 yılında Girne'nin Tepebaşı Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğretimini Kıbrıs'da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl İngilizce eğitim aldıktan sonra, 1973 yılında Ege Üniversitesi'ne girdi ve 1978 yılında Ege Üniversitesi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Kıbrıs'a döndü ve 1979 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kamu görevine başladı. 1983 yılında İngiltere'nin Glasgow kentinde Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği konusunda dönemlik eğitim aldı. 1990 yılında Baş Mühendis, 1993 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü oldu. Aynı zamanda, Süt Endüstrisi Kurumu ve Cyprufex yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

1998-2001 yılları arasında dört yıl boyunca Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, KTMMOB yönetim kurulu üyeliği ve Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılında Ekonomi dalında ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atandı. Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Dış Politika ve Kriz Yönetimi konularında Ankara'da 6 ay süren dönemlik kurslar aldı. Yine aynı konularda Yakın Doğu Üniversitesi'nde 6 ay süreyle dönemlik kurslara katıldı ve tüm kursları tamamlayarak, gerekli sertifikaları aldı. 2007 yılında Yüksek Öğretim, Denetleme, Akreditasyon, ve Kordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) ilk Genel Sekreteri oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi ve Tarımsal İşletme konularında eğitim verdi. 36 yıl kamuda hizmet verdikten sonra emekli oldu ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde danışman olarak göreve başladı. Halen YDÜ'de danışmanlık görevini sürdürmektedir.

Ahmet Fikretler evli, iki çocuk ve bir torun sahibidir.

1958 yılında Baf’ta doğdu. Temmuz 1982’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Gemi İnşa ve Makina Mühendisi ünvanıyla mezun oldu. Aralık 1984’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde “Çalışma Memuru” olarak kamu görevine başladı. Çalışma Dairesi’nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Müsteşar olarak atandı ve Haziran 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

1992 yılında “İş Yasası”nı ve bu Yasa’ya bağlı tüzükleri hazırlayan çalışma komitesinde görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çeşitli kurs, kongre ve seminerlere katıldı. Mayıs-Haziran 1996’da Fullbright bursuyla gittiği ABD’de, National Safety Council’da, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusundaki 7 haftalık eğitim programını tamamlayarak “Advanced Safety Certificate” sahibi oldu. İstihdam, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında birçok projenin yöneticiliğini yaptı. “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası”nı (2006), “Basın İş Yasası”nı (2007), ”Sosyal Güvenlik Yasası”nı (2007) ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nı (2008) hazırlayan komitelerde başkanlık yaptı.

Ocak 2011’de kamu görevinden emekli olup, istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanında serbest olarak uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri yürütmeye başladı. Haziran 2013-Temmuz 2015 tarihleri arasında, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Temmuz-Ekim 2015 tarihleri arasında ise KKTC İçişleri ve Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

Ocak 2016 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi’nde İstihdam, Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Near East Hayat Ltd.’in kuruluş çalışmalarına katılmış olup, halen Direktörler Kurulu üyesi ve şirket sekreteri olarak görev yürütmektedir.

Cengiz Ertürk 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu İstanbul’da, Liseyi yine İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde bitirdi. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksek Okulu’nda aldı. Öğrencilik süresince ve sonrasında çok sayıda turistik tesiste çalıştı.

1997 yılında Anadolu Sigorta’nın Yangın Müdürlüğü’nde Risk Yönetim Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Yurt içinde ve Almanya’da Munich-Re şirketinde sigorta tekniği ve branşlarına ilişkin eğitimler aldı. 2002 yılında Marmara Bölge Müdürlüğü’ne Kıdemli Risk Yönetim Uzmanı pozisyonunda atandı. 2004 yılında Bölge Müdür Yardımcısı ünvanını aldı. 2010 yılında Anadolu Sigorta Kıbrıs Şubesi’nde KKTC Şube Müdürü görevine atandı. 31 Mart 2019’da Anadolu Sigorta’dan emekli olup, 1 Nisan 2019 tarihinde Near East Sigorta’da Genel Müdür olarak göreve başladı. Halen aynı görevi yürütmektedir.

Kıbrıs’taki 2010 yılından bu yana süren sigortacılık kariyeri boyunca yürüttüğü görevlerin yanı sıra, sigorta sektörü danışma komitesi üyeliği, yangın ve doğal afetler komitesi üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, Garanti Fonu üyeliği, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yasa Komitesi Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Asbaşkanlığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Mehmet Altınay 02.04.1946 yılında Beyarmudu’nda doğdu. 1971 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1971-1972 yılları arasında Sancak Tül Perde Fabrikası, 1972-1973 yılları arasında Philips Şti, 1974-1975 yılları arasında Türk Bankasında, 1974-1975 yılları arasında Kıbrıs Meyve Sebze İhracaat Şirketi Bölge Müdürlüğünde memur olarak görevde bulundu.

1975 - 1976 yılları arasında Maliye Bakanlığı yaptıktan sonra, 1976 ve 1981'de yapılan Genel Seçimlerde TKP'den milletvekili seçildi. 1985 yılında yapılan Genel Seçimlerde TKP'den yeniden milletvekili seçilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atandı.

1976-1990 yılları arasında K.K.T.C. Milletvekili ve Maliye Bütçe Plan Komitesi Üyeliği, 1990-1993 yılları arasında Ticaret Bankasında Banka Dahili Murakıplığı yaptı.

Yüksek Lisans eğitimini 1992 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitiminden sonra 1994 yılında Çukurova Üniversitesinde Doktorasını tamamlayarak, 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesinden Turizm Eğitimi alanında Doçent oldu.

1993-1994 yılları arasında DAÜ öğretim üyesi, 1994-1996 yılları arasında Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü, 1994-1998 yılları arasında DAÜ Yönetim Kurulu ve Senato Üyesi, 1996 - 1998 yılları arasında DAÜ Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu.

1998-2001 yıllarında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yaptı.

Şu anda da Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı ve Near East Hayat LTD.’nin yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

3 Kasım, 1946 tarihinde Lârnaka’da doğdu. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini 1964 – 1967 yılları arasında Lârnaka Sancağında ifa etti. 1967 – 1968 ders yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme – Muhasebe Bölümünde başladığı Yüksek tahsilini Haziran, 1971 de tamamlayarak mezun oldu.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası gereği Kamu Hizmeti Komisyonu’nca yapılmakta olan Üst Düzey Yeterlik sınavı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İngilizce sınavı ve Londra Ticaret Odasının çeşitli düzeylerdeki sınavlarını geçerek sertifikalar aldı.

1973 yılında T.C. Maliye Bakanlığında 45 gün süreli, 1975-1976 yıllarında da T.C. Maliye Teftiş Kurulu’ndan bir Maliye Baş Müfettişince ülkemizde düzenlenen ve mali denetim konularını içeren 13 ay süreli hizmet içi eğitim görerek denetim konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nce (TÜSSİDE) 1996 yılında KKTC’de gerçekleştirilen “Etkin Yönetimin Temel Kavramları” konulu seminere, 2006 yılında XXI.’si gerçekleştirilen Türkiye Maliye Sempozyumlarına XVI.’sından itibaren katıldı. 2003 yılında XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumunun KKTC’de organize edilmesinde etkin oldu ve görev aldı.

Sayıştay Başkanlığı süresince, INTOSAI (Uluslararası Sayıştaylar Birliği) ASOSAI (Asya Ülkeleri Sayıştaylar Birliği) ve EUROSAI (Avrupa Ülkeleri Sayıştaylar Birliği)’nin birçok toplantısına ve eğitim programlarına Türkiye Sayıştay Başkanlığı Delegasyonu mensubu olarak; ECOSAI (Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Sayıştaylar Birliği)’nin toplantılarına ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı’nı temsilen katıldı.

1971 – 1972 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. 24.4.1973 tarihinde ilk kez Devlet hizmetine atanarak o zamanki adıyle Maliye ve İktisadi İşler Üyeliğinde yeni kurulan Mali Kontrol Grubunda Geçici Maliye Memuru olarak, 1.9.1973’ten itibaren de 2. Sınıf Maliye Memuru kadrosu ile çalıştı.

1975 yılında, nüvesi Mali Kontrol Grubu’nca oluşturulan Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun kurulması ile orada çalışmaya başladı ve 12.12.1975 tarihinde Maliye Müfettişliği; 15.12.1983 tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 5.12.1985 tarihinde de ayni kurulun Başkanlığına atanan Soner Vehbi bu atamayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı olma onurunu yaşadı. Bu görevini Sayıştay Başkanı seçildiği 24.6.1997 tarihine kadar sürdürdü.

Esas görevi yanında, 1979-1986 yılları arasında T.C. Hükümetinin finanse ettiği Gelir İdaresini Geliştirme Projesi Sorumluluğu yaptı. 1984-1994 yılları arasında iflâsın eşiğine getirilen K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınan Yönetim Kurulu yerine atanan Kayyum Heyeti içerisinde yer alıp bankayı kâra geçirerek sonraki Kayyum Heyetine devretmişlerdir. 1994 yılında acze düşen ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Everest Bank Ltd.’in ekonomiye yeniden kazandırılması çalışmalarında Yöneticiler Ekibi Başkanı olarak fiilen görev aldı. Ekibin, isabetli karar ve icraatları ile çok kısa sürede görev başarılmış ve tüm mudilerin zarar etmelerinin önüne geçilmiştir.

Gelir İdaresini Geliştirme Projesi Sorumluluğu yaptığı dönemde, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nin bugün bulunduğu binasının inşasını ve tefrişini sağlayarak o zaman prefabrik binada çalışan Gelir ve Vergi Dairesini çalışalarını sağlıklı ve etkin çalışma koşullarına kavuşturmuştur.

1983 yılından itibaren ETİ (Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik) Teşebbüsleri Ltd. Şirketi’nde İnkişaf Sandığını temsilen Murakıplık ve 9.4.1995 tarihinden itibaren de 1994 yılında acze düşerek batma noktasına getirilen Akdeniz Garanti Bankası Ltd.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de Sayıştay Başkanlığı görevine başladığı 24.6.1997 tarihine kadar sürdürmüştür. Başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu ile birlikte aldıkları kararlar sayesinde Akdeniz Garanti Bankası Ltd. yeniden ekonomiye kazandırılmış ve mudilerin kayba uğramaları önlenmiştir.

Vehbi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde yapılan seçimi kazanarak 24.6.1997 tarihinden itibaren Sayıştay Başkanı oldu.

Sayıştay Başkanlığı süresince İngiliz Sayıştay Başkanlığı ile temasa geçerek İngiliz Dışişleri Bakanlığının da onayı ile teknik bilgi yardımı sağlamış ve İngiltere’den gelen üst düzey elemanlara KKTC’de ilk defa Performans Denetimi konusunda eğitim uygulatmış ve böylece Performans Denetim uygulamaları başlatılmıştır. Keza; ayrıca üstün gayretleri ile bugünkü Sayıştay Başkanlığı binasının inşasını ve tefrişini sağlamış ve uygulattığı projelerle, Sayıştay’ı son teknolojiye uygun çağdaş ve etkin çalışma koşullarına kavuşturmuştur.

Sayıştay Başkanlığı süresince karşılıklı resmi ziyarette bulunulan ülkelerin Sayıştay Başanları veya yetkilileri tarafından kendisine ve eşine verilen armağanları, KKTC’de ilk defa Sayıştay Binasında oluşturduğu müzeye armağan etmiştir. Makam sayesinde elde edilen bu armağanlar sürekli olarak Sayıştay binasında sergilenmektedir.

Sayıştay Başkanı iken 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren yaş haddinden emekli olan Soner Vehbi, Kıbrıs Türk Halkının kimliği ve yaşamsal çıkarlarını ilgilendiren bütün konularda düşünce üretmek üzere, bir sivil inisiyatif olarak oluşturulan Beşparmak Düşünce Grubu'nun kurucu ve aktif üyesidir.

Soner Vehbi, Eylül, 2016 tarihinden itibaren kuruluş çalışmalarına başlayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki hayat sigortacılığı konusunda bir ilk olan Near East Hayat Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki kız evlat sahibidir.

Organizasyon Şemasını Görmek İçin Tıklayınız