Anasayfa Ürünler

Limitli Konut Sigortası

Limitli Konut Sigortası

Konutlarda meydana gelebilecek olan Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile aşağıda belirtilen riskler sonucu meydana gelecek zararlar, poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Bu teminatlara ekleme ve çıkarma yapılmamaktadır. Bina ve eşya için belirli limitler kapsamında teminat verildiğinden eksik ve aşkın sigorta riskleri yoktur.

Teminatlar

Yangın (Bina ve Eşya), Dahili Su, Fırtına, Duman, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Deprem, Sel-Su Baskını ve Hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı

Sigorta Teminat Limit ve Primleri

Alternatif Bina Bedeli Eşya Bedeli Prim
1. Alternatif 200.000 TL 40.000 TL 800 TL
2. Alternatif 400.000 TL 80.000 TL 1200 TL
3. Alternatif 600.000 TL 100.000 TL 1400 TL
4. Alternatif 800.000 TL 120.000 TL 1600 TL

Not: Seçilen alternatif, checkbox işaretlenerek belirlenmelidir.

* Sigorta teminatları tam kagir binalar için geçerlidir. Binanın tam kagir olmaması halinde, her bir hasarda, hasarın %50'si oranında eksik sigorta uygulanır.

* İşbu poliçe, içinde sürekli ikamet edilen bina ve eşyalarına teminat vermektedir. Konutta bir aydan fazla bir süre ile oturulmadığının tespiti halinde her bir hasarda, hasarın %40'ı oranında tenzili muafiyet uygulanır.