Anasayfa Ürünler

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Teminatlar:

Aracın her türlü motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

Aracın yanması,

Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Güney Kıbrıs Rum Kesimi dahildir,(sadece çarpma-çarpışma ve yanma teminatları)

Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri, terör, sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, sel ve su baskını, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar.

ANAHTAR KAYBI

Sigortalanan aracın anahtarlarının çalınması veya kaybolması sonucunda aracın güvenliğini sağlamak için merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi, alarm ve/veya immobilizer sisteminin yeniden kodlanması masrafları, poliçede belirtilen araç sigorta bedelinin %1’ine kadar teminata dahildir.

ANAHTAR İLE ARAÇ ÇALINMASI

Sigortalanan araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar poliçedeki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamındadır.

KEMİRGEN VE DİĞER HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR

Sigortalanan araca, kemirgen ve diğer hayvanların vereceği hasarlar sigorta teminatına dahildir.