Anasayfa Ürünler

İnşaat (All Risk) Sigortası

İnşaat (All Risk) Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş inşa işleri ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerinin veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan bir Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

İnşaat Sigortaları Ne Zaman Başlar, Aşamaları Nelerdir?

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (Örneğin; kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

İnşaat Sigortaları’nın Kapsadığı Başlıca Riskler Nelerdir?

Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar

Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları

Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar

Fırtına

Deprem

Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi

Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs

İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)

İşletme kazaları