Anasayfa Ürünler

Eczane Paket Sigortası

Eczane Paket Sigortası

Near East Eczane Paket Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleri yanı sıra insan ve doğa kaynaklı çok sayıda risk ile eczacılık faaliyetine özgü riskleri karşılamaya yönelik özel teminatlar tek bir poliçe ile verilmektedir.

Teminatlar

Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, Dahili su, Fırtına, Duman, Yer kayması, Kara/hava/deniz taşıtları çarpması, Sel, su baskını, Dolu, İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su hasarları, Enkaz kaldırma masrafları, İş durması, Alternatif eczane değişikliği masrafları, Kira kaybı, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, Deprem, Bina sabit tesisat hırsızlık, Nakit para ve kıymetli evrak, Taşınan para, Emniyeti suiistimal, Yangın mali sorumluluğu, Cam ve reklam panosu kırılması, Makine kırılması, Soğutucu Cihazlarda Saklanan İlaç Bozulması, Elektronik cihaz, İşveren sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Üçüncü şahıs sorumluluk, Ferdi kaza, Çalışanlara ait özel eşyalar, Duvara monte raf devrilmesi teminatı, Reçete ve ilaç kupürleri teminatı, Nöbet teminatı.

NES Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Reçete Ve İlaç Kupürleri Teminatı

Sigortalı eczane tarafından satışı yapılmış olup, ilgili kurum kayıtlarına girilerek tahsil için gönderilmek üzere bekletilen reçeteler, ekleri ve ekli bulunan ilaç kupürleri poliçe de belirtilen teminatlar ile koruma altındadır.

Mesleki Sorumluluk

Sigortalı, ruhsat sahibi eczacının ve sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu sigortalı yerde resmen çalışanların, sigorta süresi içinde, sigortalı işyerinde icra ettikleri mesleki faaliyetlerindeki hataları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha da ağırlaşması veya ölümleri nedeni ile üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek, manevi olanlar da dahil olmak üzere, zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat altına alınmıştır.

Soğutucu Cihazlarda Saklanan İlaç Bozulması

Poliçe kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu sigortalı eczanede bulunan soğutucu cihazlarda saklanan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin sigortalı tarafından alınan tüm önlemlere rağmen bozulmasının önlenememesi ve bozulması durumunu temin eder.

Duvara Monte Raf Devrilmesi

Sigorta konusu eczanede duvara monte edilmiş rafların devrilmesi sonucu, ilaç emtiasında meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır.

Nöbet Teminatı

Nöbet günlerinde yoğun talebe hazırlıklı olmak için normalden fazla ilaç stoklayan eczanelerde bir hasar olması durumunda, nöbetin olduğu günden bir önceki öğlen 12’den itibaren 72 saat içerisinde poliçe kapsamında meydana gelen hasarlarda eksik sigorta uygulanmayacaktır.

Sigorta Bedelleri (TL) (USD) (EUR) (GBP)


Otomatik Teminatlar Detaylar
Yangın, yıldırım, infilak Kira kaybı
Dahili su İş durması
Fırtına Bina sabit tesisat hırsızlık
Duman Soğutucu Cihazlarda Saklanan İlaç Bozulması
Yer kayması Mesleki Sorumluluk
Kara/hava taşıtları çarpması Çalışanlara ait özel eşyalar
İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su hasarları Duvara monte raf devrilmesi teminatı
Yangın mali sorumluluğu Reçete ve ilaç kupürleri teminatı
Alternatif eczane değişikliği masrafları Nöbet teminatı
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
İsteğine Bağlı Teminatlar (Checkboxları işaretleyiniz) :
Hırsızlık
Makine kırılması *
Sel, su baskını
Elektronik cihaz *
Deniz taşıtları çarpması
İşveren sorumluluk *
Deprem
Üçüncü şahıs sorumluluk *
Taşınan para *
Ferdi kaza *
Dolu
Enkaz kaldırma masrafları
Emniyeti suiistimal *
Cam ve reklam panosu kırılması *

Ferdi Kaza : Aşağıdaki limitlerden biri seçilmelidir;

Not : * işaretli teminatların seçilmesi halinde yanlarına bedel de belirtilmelidir.