Anasayfa Ürünler

Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı bedellere kadar temin eder.

Asansör kazalarına karşı ne yapabilirsiniz?

İş yerinde, apartmanlarda veya hastanelerde bulunan asansörlerde meydana gelecek kazaların sonuçlarını teminat altına alabilirsiniz.

Kimler yaptırmalı?

Asansörlü bir binanın yöneticileri binada bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar için Asansör Sorumluluk Sigortası yaptırabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

“Asansör Sorumluluk Sigortası” oteller, iş hanları, apartmanlar ve hastaneler gibi yerlerde bulunan asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı, bu yerlerin sahipleri ve yöneticilerine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Bu poliçe asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları yasal sorumluluk çevresinde poliçe limitlerine kadar karşılar.