Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Standart uygulamada binanızın m2 si MMO inşaat birim maliyet fiyatları ile çarpılıp gereken eskime payı düşülüp (arsa payı hariç olmak üzere) bina bedeli bulunur. Eşyalar ise mevcutlarının alım satım fiyatı üzerinden sigortalanır. Şirketimiz ise yeni değer üzerinden konut paket sigortası yaptığı için bina ve eşyalarda eskime payı düşülmez, yeni değerlerinden sigorta yapılır, hasarlarda yeni değeri üzerinden tazminat ödenir.

Bu geniş bir konu olup, hasarın hangi teminat kapsamında olduğuna, eksik sigorta olup olmadığına, konut bilgilerinin poliçedeki bilgilerle uyumlu olup olmadığına, yeni değer uygulaması ve muafiyet olup olmamasına göre durum değişmektedir. Genellikle poliçe ve teminat özelliklerinden dolayı muafiyet, eskime ve sovtaj kesintileri yapılabilmektedir.

Yeni değer uygulaması konut binanız ve eşyalarınızın yeni değerinden sigortalanması, hasar durumunda da yeni değerleri üzerinden hasar ödenmesidir. Bu uygulama çok az şirket tarafından uygulanmakta olup, şirketimizin konut poliçelerinde bu uygulama bulunmaktadır. Böylelikle hasarınızı eskime kesintisi yapılmadan alma imkanına kavuşursunuz.

Poliçe teminatları arasında Dahili Su teminatı yer alıyorsa, tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları teminat altındadır.

Poliçe teminatları arasında Dahili Su teminatı yer alıyorsa, tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları teminat altındadır.

Konut poliçesi ile konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. cam ve aynaların her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat alınması, Cam Kırılması ek teminatının alınması şartıyla mümkündür.

Poliçede yangın mali mesuliyet teminatı yer alıyorsa komşuya verilen zararlar teminat limitleri kapsamında karşılanır.

Sanat eserleri, antika eşyalar, ziynet ve kürk gibi her tür eşyanız, ancak sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip, listelenmesi koşuluyla teminat altına alınabilir.

Şirketimizin konut poliçelerinde hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.

Konut Paket Poliçenizde Elektronik Cihaz ve Makina Kırılması teminatları almışsanız, elektrik kaynaklı bozulmalara karşı hasar tazminatı alabilirsiniz.